Ses Kirliliğinin (GÜRÜLTÜ) İnsan Sağlığına Etkisi

Ses KirliliğiSes kirliliği  sağlığımızı tehdit eder.

Ses kirliliği; insanların işitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz yönde etkileyen, kişinin psikolojik ve fiziksel dengesini bozabilen, iş verimini düşüren, çevrenin doğallığını bozan bir çevre sorunudur. Ses kirli­liğinin yoğun olduğu bir şehirde yaşayan insanın; iş veriminin düşük, sinirli yapıda ve huzursuz olduğu gözlenir. Taşıtlardan çıkan fren sesleri, motor ve egzoz sesleri trafik gürültüsünün başında gelir. Büyük şehirlerimiz bu yoğun karayolu gürültüsünden ve uçakların seslerinden de  gittikçe daha fazla etkilenir.Endüstrinin yoğun olduğu bölgelerde endüstri gürültüleri bu işlerle uğraşan kişileri doğrudan etkiler. Hatta tedavisi olmayan rahatsızlıklara neden olabilir. Çevremizde arabalarının kornala­rı,gereksiz yüksek müzik sesi de ses kirliliğine neden olur.Yine Ses Yalıtımına dikkat edilmeyen binalarda Ses Kirliliği sizleri çılgına çevirecek noktaya çok rahat ulaşabilir.Hatta banyo,tuvalet ve adım sesinden dolayı çok büyük huzursuzluklar baş göstermektedir.

 Ses kirliliğinin etkileri
•       Fizyolojik etkiler: Ses kirliliği geçici ya da sürekli işitme kaybına, yüksek tansiyona, solunum ve dolaşım bozukluğuna yol açar.
•       Psikolojik etkiler: Zihinsel etkinliğin azalmasına, strese,uyku düzeninin bozulmasına, sinirliliğe, dikkatin dağılmasına, iş veriminin düşmesine neden olur.
Ses kirliliğinin önlenmesi için  SES YALITIMI  yapılır

•   Sesin bulunduğu ortamdan geçişini engellemek amacıyla binaların yalıtım maddeleriyle kaplanmasına SES YALITIMI   denir.
•     Evlerde çift camlı pencereler kullanılmalı,
•     Ses Yalıtımlı malzemelerin kullanıldığı binalar yapılmalı
•      Sanayi tesisleri ,barlar,restaurantlar  gürültü ölçümleri yapılmalı ve yönetmelikle belirlenen sınırlara indirilmelidir. Bunun içinde Ses Yalıtımlı duvarlar ve dekorasyon malzemeleri kullanmalıdır.

•     Ses kirliliği konusunda kişi ve kuruluşlar bilinçlendirilmelidir.
Ses kirliliğinden korunma yolları: 

*İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi,
*Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda Ses Yalıtımı sağlanması,
*Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi gerekmektedir

*Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,

*Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi veya mekanların Ses Yalıtım Malzemeleri kullanılarak uygun hale getirilmesi

Gürültü ve Ses Kirliliği  ZARARLARI

Amacı dışında kullanılan yüksek ses, ses kirliliğine sebep olur.
• Gürültülü ortamlarda bulunanların işitme yeteneğinde bozukluklar görülür.
• Gürültü, insanların gergin ve sinirli olmasına neden olur.
• Gürültülü ortamlarda çalışanların dikkatleri dağılır.
• Gürültülü ortamlarda bulunmak  kulak zarını zedeleyebilir.
• Ses kirliliği, ruh ve beden sağlığımızı olumsuz yönde etkiler.