Gürültü

Gürültü zararlı mıdır?
Evet. Gürültünün zararı çoktan beri bilinmektedir. Gürültünün, dolaylı ve dolaysız, geçici ve kalıcı türlü zararları vardır.
Gürültünün insanlar üzerindeki zararının bir kötü yanı da açıkça belli olmaması, iyi bilinmemesi,
kısaca “sinsi” oluşudur.
Gürültünün insana ne gibi zararları dokunur?
♦ İşitsel algılamayı az ya da çok bozar ve engeller; yanlış ve eksik işitmeye, yanlış ve eksik
anlamaya, ve bu nedenle fazla dikkat harcanmasına, fazla enerji harcanmasına, çabuk
yorulmaya neden olur.
♦ Yukarıdaki nedenlerle kızgınlık, sinirlilik, stres yaratır, iş gücünü ve verimi azaltır, çeşitli
kazalara neden olabilir.
♦ İşitme duyarlığını geçici, ya da iç kulak organlarına zarar verip, kalıcı ve giderilemez bir
biçimde azaltabilir.
♦ Göz bebeklerine, tiroid hormonu üretimine, kalp atışlarına, adrenalin ve kortikortrofin
üretimine, mide ve karın hareketlerine, kasların tepkisine, kan damarlarının büzülmesine
kalıcı ve giderilemez zararlar verebilir.
♦ Kadınlarda doğum güçlüklerine, sakat ve ölü doğumlara neden olabilir.
Gürültünün insan üzerindeki zararları önemli ve geniş bir konudur.

Az Gürültü de zararlı mıdır?
Azlık, çokluk, yani nicelik boyutu gürültü düzeyi (gürültü seviyesi), ya da daha teknik dilde
yeğinlik, ses basınç düzeyi gibi deyimler ile anlatılır.
Önce bir ayırım yapmak gerekir: Gürültünün insan organizması üzerindeki dolaysız etkisi ve
bunun doğurduğu zarar başka şey; bir konuşmayı izlemek, müzik dinlemek vb. gibi durumlarda
işitilmesi gereken seslerin işitilmesini güçleştirmek, engellemek, dikkati dağıtmak gibi rahatsız
edici etkisi başka şeydir. Kısaca, birincisine zarar, ikincisine rahatsızlık denebilir.

Gürültünün zararlı olmaya başladığı sınır nedir?
Değişik ülkelerde yürürlükte olan yönetmeliklere göre bu sınır çok ufak değişiklikler gösterir.
Genelde, günde 8 saatlik bir süre için, bu sınır 85-90 dB(A) dır.
Gürültüyü oluşturan frekansların belli özel durumları, örneğin ses enerjisinin, bir ya da bir kaç
frekansta toplanmış olması, zararlılığı arttırır.