Akustik Danışmanlık

Akustik Danışmanlık Hizmetlerimiz

A-Mevcut Şartların Kontrolu ve İhtiyacın Belirlenmesi

  •        Stüdyoda mevcut şartların ölçme çalışmaları yapılarak değerlendirilmesi. Ortamdaki arka alan gürültü seviyesinin tespiti.
  • Mahaldeki etkinlikler sırasında meydana gelen ses seviyelerinin belirlenmesi.
  • Farklı bölgelerde yaratılan enerji seviyelerinin diğer bölgelere etkilerinin belirlenmesi.
  • Ölçüm sonuçlarının analizi ve değerlendirmesi yapılarak bölme uygulamasında gerekli geçiş kaybı değer ve spektrumunun saptanarak sunumu.
  • Tespit edilen şartları dikkate alarak ihtiyaca uygun çözüm üretilmesi.

 

B-İstenen sonuca uygunluk çalışması ve Önerinin Değerlendirilmesi

İstenen sonuç için sunulan çözümlerin incelenmesi,değerlendirilmesi ,rantabilitesinin çıkarılması

C-      Uygulama akabinde sahada final kontrollerinin yapılması e Sonuç Raporlarının Hazırlanması

Ölçme çalışmaları ile uygulama sonuçlarının tespit edilmesi ,karşılaştırılmalı raporların hazırlanması