Telefon : (0212) 291 31 03 - 0505 366 88 13 - info@izobozz.com.tr

      A-Proje Hazırlama Çalışmaları:

 • Projenin oluşumu ve uygulama süresince danşmanlık hizmetleri
 • Proje disiplinlerinin (Mimari,Statik,Mekanik,….vs) belirlenmesi ve bu disiplinler arasında ki koordinasyon çalışmaları
 • Ön proje ve fizibilite çalışmaları
 • Hazırlanan projelerin özel ve resmi kuruluşlar nezdinde onayının sağlanması
 • İhale dosyası hazırlanması ve inşaatlar ile ilgili Cpm programlarının hazırlanması çalışmaları

      Mimari

 • Mimari ön projelerin hazırlanması
 • Mimari uygulama ve detay projelerinin hazırlanması
 • Dekorasyon projelerinin hazırlanması
 • İhale dosyasına esas metrajların çıkarılması çalışmaları

      B-Uygulama Çalışmaları:

 • Uygulama süresince danışmanlık hizmetleri
 • Taşeronlar arasında uygulama ile ilgili koordinasyonun sağlanması
 • İlgili hakedişlerin hazırlanması ve belirlenecek zamanlarda maliyet kontrollerinin yapılması hizmetleri

      Mimari 

 • Mahal listesinde belirtilen mekânlarda ki malzemelerin seçimi ve temini
 • Gerekli taşeronların belirlenmesi
 • Oluşturulacak kontrollük kadrosu ile işin projesini uygun şekilde yürütülerek bitirilmesi çalışmaları
Back to Top