Telefon : (0212) 291 31 03 - 0505 366 88 13 - info@izobozz.com.tr

Şap Altı Ses Yalıtımı

 

İzoBOZZ polyester elyaf keçe , binalarda şap altına konularak ” İki kütlenin birbirine çarpması veya kapı çarpması, ayak sesi, eşya çekilmesi, sürtünmesi gibi doğrudan katı ortamda, örneğin döşemede ortaya çıkan, bina taşıyıcı sistemine ve yapı elemanlarına iletilen, dolayısıyla katı ortam doğuşlu seslerin üretilmesine neden olan sesleri ” engelleyen mükemmel bir çözümdür.Diğer şap altı ürünlerinin aksine bozuk yüzeylerde bile kullanılabilir.

TSE Laboratuvarlarında yapılmış Şap Altı Yalıtım Test raporuna sahiptir.

 • Rapor Tarihi: 05 / OCAK / 2016
 • Rapor No: 169108
 • Test Metodu: TS EN ISO 10140-3:2013-06, TS EN ISO 717-2:2013-06
 • Test Sonucu: ΔLw = 29 dB

IzoBOZZ Şap altında çok yüksek bir darbe sesi yalıtımı sağlarken bunun yanında diğer ürünlere göre önemli avantajlara sahiptir.

1- Isınan hava yükselir ve ısı kayıplarının %55 i tavan ve zeminlerden olmaktadır. IzoBOZZ ‘u şap altında kullandığınızda zemininize mantolama yapmış olunur. Mükemmel ısı iletkenlik değeri ile evinizin enerji giderlerini düşürür.(0,034 W/mK)

2- Ses yalıtım özelliği ile komşu seslerin geçişini azaltır.

3- Lifli yapısı ile yapıştığı her yüzeyin deprem veya darbe gibi durumlarda dağılmasını geçiktirir.

4- Terlemeye sebep olmaz. Nefes alır. Çünkü açık hücreli yapısıyla betonun sürekli nefes almasına izin verir

5- Sudan etkilenmez. Suda bozulmaz.

6- Betonun hava almasını sağlar, binanın ömrünü uzatır.

7- Şap suyunu altına geçirmez, ekstra kaplama istemez.

8- Ek kaplama malzemesi ve kenarlar için bant gerektirmez.Ek maliyet oluşturmaz.

9 – Geri dönüşümlü atıl malzemeden üretilmiştir. Ürünün tamamı %100 tekrar geri dönüştürülerek kullanılabilir

10- Leed ve Breeam değerlendirmelerine uygun kullanım

11- Eldiven ve maske gerektirmez. Tozumaz ve kaşıntı yapmaz.

12- TSE Laboratuvarlarında yapılmış Şap Altı Yalıtım Test raporuna sahiptir.

 • Rapor Tarihi: 05 / OCAK / 2016
 • Rapor No: 169108
 • Test Metodu: TS EN ISO 10140-3:2013-06, TS EN ISO 717-2:2013-06
 • Test Sonucu: ΔLw = 29 dB

13 – izoBOZZ KDV oranı % 8 dir

izoBOZZ paketleri, aşağıdaki görselde görüldüğü şekilde  (5/7/10/15/50 mm kalınlıklar) rulo; (20 mm kalınlık) ise levha şeklinde ambalajlarda yer alır.

 

 

 

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü 30082 sayı ile T.C. Resmi Gazete ‘de yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yünetmeliğe göre

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) A – ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBA): İnsan işitme sisteminin düşük basınçlı seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren ve gürültüden olan etkilenmeyi belirleyen ve gürültü kontrolünde yaygın olarak kullanılan A-ağırlık şebekesi yardımıyla elde edilen tek sayılı bir ses düzeyi birimini,
  t) Darbe sesi: İki kütlenin birbirine çarpması veya kapı çarpması, ayak sesi, eşya çekilmesi, sürtünmesi gibi doğrudan katı ortamda, örneğin döşemede ortaya çıkan, bina taşıyıcı sistemine ve yapı elemanlarına iletilen, dolayısıyla katı ortam doğuşlu seslerin üretilmesine neden olan sesleri,
  u) Darbe sesi basınç düzeyi (Li): Darbe sesi yalıtımı ölçülecek döşemenin standart darbe sesi kaynağı tarafından uyarılması sırasında, alıcı odasında 1/3 oktav bantlarından birinde çeşitli mikrofon konumlarına göre enerji ortalaması alınmış ses basınç düzeyini,
  ü) Darbe sesi yalıtımı: Üst kat döşemesine konumlandırılmış adım sesini modelleyen standart darbe sesi kaynağının çalışması durumunda, alt odada ölçülen ses basınç düzeyinden elde edilmiş, alıcı odasının akustik koşullarını da hesaba katan spektral veya tek sayılı yalıtım göstergesi değerini,
  v) Darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi (ΔL): Laboratuvarda yapılan ölçümlerde bir yapı elemanının darbe seslerine karşı yalıtım değerini arttırmakta kullanılan bir ek katmanın performansını belirtmekte kullanılan ve bir referans döşemenin katmanlı ve katmansız durumlarında 1/3 oktav bantlarda ölçülen normalize edilmiş darbe sesi basınç düzeyleri arasındaki farkı gösteren birimini,
  y) Desibel (dB): Ölçülen seslerin güç, şiddet ve basınçlarının, işitilebilen en hafif ses referans alınarak, bu referans değere göre karşılaştırılması ile elde edilen sonucun logaritmik olarak verildiği “düzey”in birimini,

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Proje ve ruhsat işleri

MADDE 5 – (1) Yeni binaların inşasında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen mevcut bina ve tesislerde, esaslı tadilat projelerinde, kullanım amacına ve mekan özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

Yapı elemanları, malzemeleri ve bileşenleri

MADDE 6 – (1) Akustik performansa katkısı bulunan; yapı malzemeleri, bileşenleri ve bir veya birden fazla katmandan oluşan yapı elemanlarının akustik performans özellikleri veya ilgili parametreleri, ilgili ürün standardına göre beyan edilir. Akustik performansa katkısı bulunan ve akustik performans özellikleri veya buna ilişkin parametreleri ürün standartlarında bulunmayan eleman, bileşen ve malzemelerin EK-1’de yer alan ilgili laboratuvar ölçüm standardına uygun olarak, akreditasyon belgesine sahip laboratuvarlarda akustik teste tabi tutulması gerekmektedir.

(2) Ses yutucu malzeme, darbe sesi kesici katmanlar, titreşim yalıtıcıları, akustik panjurlar, kabinler, modüler gürültü perdeleri, akustik macun, profil, kapı altı ses kesiciler, kanal astarlama ve kanal giydirme malzemeleri, ses susturucuları, yapı elemanlarında katmanları bağlayan, noktasal veya doğrusal ses köprüsünü engelleyen ve birleşim noktalarında kullanılan ara elemanlar ve özel olarak ses yalıtımı amacıyla kullanılan yapı malzemeleri, takım malzemeler, özel tasarlanan sistemler, pencere, kapı, doğrama ve camlar akustik performans beyanına tabidir.

(3) Binalarda kullanılacak tüm mekanik ve elektrik ekipman ve donatılarının ses emisyon değerleri için, üretici tarafından beyan edilen spektral düzeyler ile A ağırlıklı ses gücü düzeyi kullanılır. Emisyon ses gücü düzeyinin ölçüldüğü standart ile birlikte beyan edilmesi gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kullanılacak Gürültü ve Yalıtım Göstergeleri ve Uygulanması

Ses yalıtım göstergeleri

MADDE 10 – (1) Binaların dış yapı elemanlarının hava doğuşlu seslere karşı yalıtımlarının değerlendirilmesinde; DnT,A,tr veya D2m,nT,50 kullanılır. DnT,A,tr değeri, D2m,nT,w değerinin 100 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan Ctr spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir. D2m,nT,50 değeri; D2m,nT,w değerinin 50 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan Ctr ,50-3150 spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

(2) Binalarda bölme elemanlarının hava doğuşlu seslere karşı yalıtımlarının değerlendirilmesinde DnT,A veya DnT,50 kullanılır. DnT,A değeri, DnT,w değerinin 100 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir. DnT,50 değeri; DnT,w değerinin 50 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

(3) Binalarda döşemelerin darbe sesine karşı yapılacak yalıtımın değerlendirilmesinde L’nT,w veya L’nT,50 göstergeleri kullanılır. L’nT,50 değeri; L’nT,w değerinin 50 Hz – 2500 Hz aralığında saptanan CI,50-2500 spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

izoBOZZ , Türkiye ‘nin ve Dünya’nın yeni ses ve ısı yalıtım ürünü…

Ses yalıtımı ve Isı Yalıtımını aynı anda sağlayan, Türk Malı ve Çevreci mükemmel bir yalıtım malzemesidir.

Klasik tüm yalıtım malzemelerine alternatiftir. Binalarda Mantolamada, şap altında, parke altında, duvar içlerinde, çatı ve teraslarda, ahşap ve hafif çelik binalarda , konteynır evlerde, araçlarda kullanılabilen tozumayan, hızlı uygulanan ekonomik çevreci mükemmel, güvenilir ve uzun ömürlü ürünlerdir.

Birkaç yılda bir yalıtımınızı değiştirmeye son.İzoBOZZ kullanım süresi binanızla eşdeğerdir.

Hem ses hem ısı yalıtımına ayrı ayrı para harcamanız gerekmez. Çünkü İzoBOZZ her ikisini aynı anda sağlar.

Depremlerde binanıza destek verir. Çünkü duvarınıza lifli yapısıyla sımsıkı yapışır ve duvarın dağılmasını geçiktirir. Böyle kaçmaya zaman kazandırır.

Yangınlarda zaman kazandırır. Çünkü  İstatistikler göstermiştirki yangınlarda yanarak değil çıkan zehirli gazdan zehirlenerek insan ölüyorlar. IzoBOZZ ürünleri burdada bu farkını göstermektedir.

 • Yenilikçi Isı Yalıtım Malzemesi.
  IzoBOZZ Polyester elyaf, kimyasal katkı maddesi içermeyen, geri dönüştürülmüş PET/Polyester elyaflardan üretilir ve kendisi de % 100 geri dönüştürülebilir nitelikte yalıtım malzemesidir.
 • Sürekliliği vardır
  Polyester elyaf dokuması, herhangi bir standart köpük izolasyonuna kıyasla zaman içinde ısı yalıtım özelliklerini ve mekanik özellikleri kaybetmeyecek şekilde geliştirilmiş bir izolasyon çözümü sunar.
 • Daha az ısı kaybı
  Polyester elyaf keçe izolasyon sistemi, geleneksel izolasyonlara kıyasla kullanım süreci içinde yüzde 30 daha az ısı kaybına sahiptir.
 • Verimlilik
  Enerji tüketimini azaltır, verimliliğini yükseltir.
 • Su Nem Tutmaz
  Polyester elyaf bünyesinde su tutmaz.
 • Çürümez , Koku Yapmaz
  Yaygın kullanılan ürünlere kıyasla çürüme yapmaz. Nem ve rutubetten etkilenmez. Koku yapmaz.
 • Çok düşük ısı iletkenlik değeri
  0,034 W/mK ile mükemmel bir ısı iletkenlik değerine sahiptir.
 • Esnektir.En büyük avantajlarından biride esnekliktir. Boşluk bırakmadan her yere uygulanabilir, yapıştırılabilir.
 • Deforme olmaz.
  Sıcaklığa bağlı deformasyonları olmayan esnek izolasyon malzemeleri mümkün olan en iyi izolasyonu sağlar
 • Ses Yalıtımı sağlar
  Uygulandığı alanlarda yüksek ses yalıtım değerleri ile gürültü konforu sağlar.

Çevresel

 • Geri dönüşümlü atıl malzemeden üretilmiştir.
 • Ürünün tamamı %100 tekrar geri dönüştürülerek kullanılabilir o Çevreci ürün
 • Leed ve Breems değerlendirmelerine uygun Kullanım
 • Eldiven ve maske gerektirmez
 • Tozumaz ve kaşıntı yapmaz
 • Kolay kesilir
 • Kolay uygulanır
 • Tüm köşe ve birleşimlere uygulanabilir

Belgelerimiz

 •  ITBAK Onayı
 • Şap Altı Darbe Sesi Yalıtımı Test Raporu (TSE Akustik Lab.)
 • Isıl İletkenlik
 • Su Buharı Geçirgenlik
 • Yangına Tepki
 • Ses Yalıtım Testi (STC)
 • Ses Yutum (NRC)
 • Oeko-tex
 • Ses Yalıtım Performans Test Raporu ( FTI)

 

 

 

 

izoBOZZ  ŞAP ALTI YALITIM KEÇESİ UYGULAMA TALİMATI

İstenilen ses ve ısı yalıtım değerlerine ulaşabilmek için aşağıda belirtilen uygulama yöntemleri kullanılmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Atılacak şap seviyesi, asla yan duvardaki keçe seviyesini geçmemelidir.
 • Keçelerin birleşim noktalarında asla boşluk bırakılmamalıdır.
 • Boşluk kalan alanlar, keçe ile uygun şekilde doldurulmalı, gerekirse bant ve/veya bir naylon ile üstü kaplanmalıdır.

TSE Laboratuvarında yapılan testler sırasında Şap şerbetinin, keçenin içine işlenmediği tespit edilmiştir. Ancak uygulamacı, isterse ürünün tamamını şap dökmeden evvel bir naylon, vb ile kapattıktan sonra uygulamayı yapabilir.

Yapılacak uygulamada, şap betonu, yan duvar ve alttaki beton ile asla temas etmeyecek şekilde dökülmelidir. Zemindeki eğime dikkat edilmeli, taşmalara izin verilmemelidir.

Uygulama Metodu 1:

 • Önce keçe, zemine boşluk bırakmayacak şekilde ve duvar diplerine sıfıra sıfır yerleşecek şekilde serilir.
 • Atılacak şap kalınlığı kadar keçeler, şeritler halinde kesilir. Bu şeritler, tüm duvar kenarlarına yapıştırılır.
 • Önemli: Şeritler, yerde serili keçenin üstüne gelecek şekilde ve birleşim noktalarından sızma olmayacak biçimde yerleştirilmelidir.
 • Şap, şerit seviyesini geçmeyecek şekilde dökülür.
 • Şap seviyesinin üstünde kalan keçe, kesilerek temizlenir.

Uygulama Metodu 2:

 • Atılacak şap kalınlığına karar verilir.
 • Duvar kenarlarına dönüş payı hesaplanır ve duvarda çizilerek işaretlenir.

Örnek : 15 mm keçe için, eğer 60 mm şap betonu dökülecek ise; duvar üstünde çizilecek ve keçenin yapıştırılacağı üst seviye, beton zeminden en az 15+60=75 mm yüksekte olmalıdır.

 • Keçe, tüm zemine boşluk bırakmayacak şekilde ve duvar diplerine sıfıra sıfır yerleşecek şekilde serilir.
 • Şap, şerit seviyesini geçmeyecek şekilde dökülür.
 • Şap seviyesinin üstünde kalan keçe, kesilerek temizlenir.

Not: Tüm tüketim bilgileri yol gösterici olup, hiçbir şekilde firmalarımızı bağlayıcı değildir. Gerçek tüketim miktarları, yüzey özelliğine, uygulama yöntemine ve performansınıza bağlı olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü uygulama tavsiye edilir.

 

Back to Top