Telefon : (0212) 291 31 03 - 0505 366 88 13 - info@izobozz.com.tr

Yerden Isıtma

 

 

 

 

 

 

 

 

 İZOBOZZ NEDİR?(ÜRÜN TANIMI)

izoBOZZ, % 100 geri dönüştürülmüş polyester elyaftan iğneleme tekniği ile üretilmiş ısı ve ses yalıtım keçesidir.

Beyaz, Gri, Yeşil renklerde üretilmektedir.

Mükemmel ses ve ısı yalıtım değerlerine sahip olduğu gibi , sudan etkilenmemesi sayesinde kalıcı yalıtım sağlar.

 

 

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNDE İZOBOZZ

Yerden ısıtma sistemlerinde, ısı yalıtımı için mükemmel çözüm üreten izoBOZZ ile uygulama yapılan alanda, ayrıca mükemmel ses yalıtımı da sağlanmaktadır.
Tozumaması ve yangınlarda zehirli gaz çıkarmaması güvenliğinizi arttırır.
-50°C ila +150°C arasında çalışabilme sıcaklığı ve kimyasal yapıştırıcı içermemesi sebebiyle tercih edilir.
izoBOZZ, nanoteknoloji yolu ile içi boş kanallı, polyester liflerden üretilen bir ısı ve ses yalıtımı malzemesidir. % 100 non-woven polyester elyaftır.

NEDEN İZOBOZZ’U YERDEN ISITMADA TERCİH ETMELİSİNİZ.

 • Düşük kot avantajı:
  Döşemede yüksek kot yaratmaz. Straforda oluşan yüksek kot farkı, izoBOZZ’da oluşmaz.
 • 4 çeşit kalınlık & yüksek yoğunluk avantajı:
  7  mm   (100 kg/m³)-10 mm (100 kg/m³)-15 mm (65 kg/m³)-20 mm (75 kg/m³)
 • Mükemmel ısı yalıtımı sağlar.
  Çünkü; izoBOZZ’un ısı iletkenlik değeri 0,034 w/mK dir. Straforlardaki gibi keçe malzememiz de ısıyı alta geçirmez, yukarıya yansıtır. Keçe de strafor gibi iyi bir ısı yalıtımı  malzemesidir.
 • Ses yalıtımı sağlar.
  Çünkü; izoBOZZ, polyester elyaf keçe olarak, binalarda şap altına konularak “İki kütlenin birbirine çarpması veya kapı çarpması, ayak sesi, eşya çekilmesi, sürtünmesi gibi doğrudan katı ortamda, örneğin; döşemede ortaya çıkan, bina taşıyıcı sistemine ve yapı elemanlarına iletilen, dolayısıyla katı ortam doğuşlu seslerin üretilmesine neden olan sesleri” engelleyen mükemmel bir çözümdür. TSE Laboratuvarlarında yapılmış Şap Altı Yalıtım Test raporuna sahiptir. Rapor Tarihi: 05 / OCAK / 2016 Rapor No: 169108 Test Metodu: TS EN ISO 10140-3:2013-06, TS EN ISO 717-2:2013-06 Test Sonucu:ΔLw = 29 dB
 • Düzgün olmayan zeminlerde yüzey düzleştirici şapa ihtiyaç yoktur.
  Çünkü; diğer EPS köpük ürünlerde yüzeyin düz olması gerekirken, izoBOZZ için yüzey düzgünlüğü gerektirmez.
 • Terleme yapmaz.
  Çünkü; açık hücreli yapısı ile betonun sürekli nefes almasını  sağlar.
 • Sudan etkilenmez.
  Suda bozulmaz, hidrofobiktir.
 • Yüzer şapa uygundur.
  Çünkü; şapın altına kullanılacak malzemenin darbe sesini duvarlara da iletmemesi için şap altı malzemesinin süpürgelik payı kadar, duvar yüzeyine de dönmesi gerekir. izoBOZZ uygulamasında ek banda gerek yoktur. Tek parça olarak rahatça uygulanabilir.
 • Isı köprüsü oluşturmaz.
  Şap altında kullanılacak malzemenin ısı köprüsü oluşturmaması gerekir. izoBOZZ 1x15m ölçüleriyle ve boşluksuz birleşimi ile ısı köprüsü oluşturmaz.
 • Asla parçalanmaz,çürümez.
  Kopmaz, parçalanmaz. Karakteristik yapısı itibari ile üstünde rahatça işlem imkanı sağlar. Ömrü, bina ömrü kadardır.
 • Kolay serilir.
  Halı gibi kolayca serilerek uygulamaya hazırdır.
 • Şapın şerbeti keçenin içine girmez.
  izoBOZZ keçenin yapısı itibari ile, şapın şerbeti, keçenin içine girmez.
 • Çatlama yapmaz.
  Atılacak şap, altındaki malzemenin esnek yapısından dolayı asla çatlamaz.
 • Hacimsel avantaj sağlar.
  Köpükteki 4.5 cm kalınlık seviyesini, 7-10-15-20 mm şeklinde olan 4 farklı kalınlıktaki izoBOZZ keçe ile aşağıya düşürebiliriz. Nakliye kolaylığı sağlar.

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü 30082 sayı ile T.C. Resmi Gazete ‘de yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) A – ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBA): İnsan işitme sisteminin düşük basınçlı seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren ve gürültüden olan etkilenmeyi belirleyen ve gürültü kontrolünde yaygın olarak kullanılan A-ağırlık şebekesi yardımıyla elde edilen tek sayılı bir ses düzeyi birimini,
  t) Darbe sesi: İki kütlenin birbirine çarpması veya kapı çarpması, ayak sesi, eşya çekilmesi, sürtünmesi gibi doğrudan katı ortamda, örneğin döşemede ortaya çıkan, bina taşıyıcı sistemine ve yapı elemanlarına iletilen, dolayısıyla katı ortam doğuşlu seslerin üretilmesine neden olan sesleri,
  u) Darbe sesi basınç düzeyi (Li): Darbe sesi yalıtımı ölçülecek döşemenin standart darbe sesi kaynağı tarafından uyarılması sırasında, alıcı odasında 1/3 oktav bantlarından birinde çeşitli mikrofon konumlarına göre enerji ortalaması alınmış ses basınç düzeyini,
  ü) Darbe sesi yalıtımı: Üst kat döşemesine konumlandırılmış adım sesini modelleyen standart darbe sesi kaynağının çalışması durumunda, alt odada ölçülen ses basınç düzeyinden elde edilmiş, alıcı odasının akustik koşullarını da hesaba katan spektral veya tek sayılı yalıtım göstergesi değerini,
  v) Darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi (ΔL): Laboratuvarda yapılan ölçümlerde bir yapı elemanının darbe seslerine karşı yalıtım değerini arttırmakta kullanılan bir ek katmanın performansını belirtmekte kullanılan ve bir referans döşemenin katmanlı ve katmansız durumlarında 1/3 oktav bantlarda ölçülen normalize edilmiş darbe sesi basınç düzeyleri arasındaki farkı gösteren birimini,
  y) Desibel (dB): Ölçülen seslerin güç, şiddet ve basınçlarının, işitilebilen en hafif ses referans alınarak, bu referans değere göre karşılaştırılması ile elde edilen sonucun logaritmik olarak verildiği “düzey”in birimini,

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Proje ve ruhsat işleri

MADDE 5 – (1) Yeni binaların inşasında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen mevcut bina ve tesislerde, esaslı tadilat projelerinde, kullanım amacına ve mekan özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

Yapı elemanları, malzemeleri ve bileşenleri

MADDE 6 – (1) Akustik performansa katkısı bulunan; yapı malzemeleri, bileşenleri ve bir veya birden fazla katmandan oluşan yapı elemanlarının akustik performans özellikleri veya ilgili parametreleri, ilgili ürün standardına göre beyan edilir. Akustik performansa katkısı bulunan ve akustik performans özellikleri veya buna ilişkin parametreleri ürün standartlarında bulunmayan eleman, bileşen ve malzemelerin EK-1’de yer alan ilgili laboratuvar ölçüm standardına uygun olarak, akreditasyon belgesine sahip laboratuvarlarda akustik teste tabi tutulması gerekmektedir.

(2) Ses yutucu malzeme, darbe sesi kesici katmanlar, titreşim yalıtıcıları, akustik panjurlar, kabinler, modüler gürültü perdeleri, akustik macun, profil, kapı altı ses kesiciler, kanal astarlama ve kanal giydirme malzemeleri, ses susturucuları, yapı elemanlarında katmanları bağlayan, noktasal veya doğrusal ses köprüsünü engelleyen ve birleşim noktalarında kullanılan ara elemanlar ve özel olarak ses yalıtımı amacıyla kullanılan yapı malzemeleri, takım malzemeler, özel tasarlanan sistemler, pencere, kapı, doğrama ve camlar akustik performans beyanına tabidir.

(3) Binalarda kullanılacak tüm mekanik ve elektrik ekipman ve donatılarının ses emisyon değerleri için, üretici tarafından beyan edilen spektral düzeyler ile A ağırlıklı ses gücü düzeyi kullanılır. Emisyon ses gücü düzeyinin ölçüldüğü standart ile birlikte beyan edilmesi gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kullanılacak Gürültü ve Yalıtım Göstergeleri ve Uygulanması

Ses yalıtım göstergeleri

MADDE 10 – (1) Binaların dış yapı elemanlarının hava doğuşlu seslere karşı yalıtımlarının değerlendirilmesinde; DnT,A,tr veya D2m,nT,50 kullanılır. DnT,A,tr değeri, D2m,nT,w değerinin 100 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan Ctr spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir. D2m,nT,50 değeri; D2m,nT,w değerinin 50 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan Ctr ,50-3150 spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

(2) Binalarda bölme elemanlarının hava doğuşlu seslere karşı yalıtımlarının değerlendirilmesinde DnT,A veya DnT,50 kullanılır. DnT,A değeri, DnT,w değerinin 100 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir. DnT,50 değeri; DnT,w değerinin 50 Hz – 3150 Hz aralığında saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

(3) Binalarda döşemelerin darbe sesine karşı yapılacak yalıtımın değerlendirilmesinde L’nT,w veya L’nT,50 göstergeleri kullanılır. L’nT,50 değeri; L’nT,w değerinin 50 Hz – 2500 Hz aralığında saptanan CI,50-2500 spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

izoBOZZ paketleri, aşağıdaki görselde görüldüğü şekilde  (5/7/10/15/50 mm kalınlıklar) rulo; (20 mm kalınlık) ise levha şeklinde ambalajlarda yer alır.

 • İTBAK
 • Şap Altı Darbe Sesi Yalıtımı Test Raporu (TSE Akustik Lab.)
 • Isıl İletkenlik
 • Su Buharı Geçirgenlik
 • Yangına Tepki
 • Ses Yalıtım Testi (STC)
 • Ses Yutum (NRC)
 • Oeko-Tex
 • Ses Yalıtım Performans Test Raporu ( FTI)

İZOBOZZ

Ses yalıtımı ve Isı yalıtımını aynı anda sağlayan, Türk Malı ve çevreci, bir polyester elyaf yalıtım malzemesidir.
Klasik tüm yalıtım malzemelerine alternatiftir. Binalarda mantolamada, şap altında, parke altında, duvar içlerinde, çatı ve teraslarda, ahşap ve hafif çelik binalarda, konteynır evlerde, araçlarda kullanılabilen, tozumayan, hızlı uygulanan, ekonomik, çevreci, mükemmel, güvenilir ve uzun ömürlü ürünlerdir.
Birkaç yılda bir, yalıtımınızı yenilemeye son. izoBOZZ kullanım süresi, binanızla eşdeğerdir.
Hem ses hem ısı yalıtımına ayrı ayrı para harcamanız gerekmez. Çünkü izoBOZZ her ikisini aynı anda sağlar.
Depremlerde binanıza destek verir. Çünkü; duvarınıza lifli yapısıyla sımsıkı yapışır ve duvarın dağılmasını geciktirir.
Yangınlarda zaman kazandırır. Çünkü  istatistikler göstermiştir ki; yangınlarda yanarak değil, çıkan zehirli gazdan zehirlenerek ölünüyor. izoBOZZ ürünleri, burada da farkını ortaya koymaktadır.

NEDEN İZOBOZZ ?

 • Şap altında kullanılabilir.Sudan etkilenmez.
 • -50C ila +150C aralığında kullanılabilir.
 • Mükemmel ısı yalıtım değerine sahiptir.(λ 0,034W/mK)
 • Uygulandığı alanlarda, yüksek ses yalıtım değerleri ile gürültü konforu sağlar. ΔLw = 29 dB
 • Üstün ısı yalıtımı-ses sönümleme /yalıtım kabiliyeti
 • Kullanım süresi boyunca, özelliklerini, formunu, esnekliğini koruma.
 • Su emmediğinden dolayı teknik özelliklerini kaybetmez.
 • Kolay taşınır ve basit uygulanır.
 • Deri tahrişi veya solunum problemi riski yoktur.
 • Yangın geciktirici etkili Bs1d0
 • Uygulama sırasında, işçilerin sağlığını etkileyen toz, alerji,kaşıntıya sebep olmaz.
 • Bağlayıcı, reçine, kimyasal madde içermez. Çünkü; iğneleme tekniği ile birleştirme ve kalınlık ayarı yapılır.
 • Küf oluşumunu engeller.
 • Kokusuzdur ve hiçbir zararlı uçucu organik bileşik(VOC)içermez.
 • Leed ve Bream projelerinde kullanıma uygundur.
 • Çocuk kıyafetlerinde de istenen OEKO-TEX 100 sertifikalıdır.
 • Ürünün tamamı %100 tekrar geri dönüştürülerek kullanılabilir.
 • Çevreci üründür.
 • Eldiven ve maske gerektirmez.
 • Kolay kesilir.
 • Sürekliliği vardır
  Polyester elyaf dokuması, herhangi bir standart köpük izolasyonuna kıyasla,zaman içinde ısı yalıtım özelliklerini ve mekanik özellikleri kaybetmeyecek şekilde geliştirilmiş bir izolasyon çözümü sunar.
 • Verimlilik
  Enerji tüketimini azaltır,verimliliğini yükseltir.
 • Deforme olmaz
  Üstünde rahat çalışma imkanı sunar, asla parçalanmaz.
 • Esnektir.
  En büyük avantajlarından biride esnekliktir.Boşluk bırakmadan her yere uygulama yapılmalıdır.
 • Çok düşük ısı iletkenlik değeri
  0,034W/mK ile mükemmel bir ısı iletkenlik değerine sahiptir.

 

1- izoBOZZ keçe ilgili yüzeye serilir.

2- Atılacak şapın kalınlığı kadar, duvar yüzeyine keçe döndürülür.(Yüzer şap)

3- Bağlantı klipslerinin altında yer alan tırnaklar, keçenin içine girmesi zor olduğundan kesilir. Daha sonra gereken ölçüler nispetinde, bağlantı klipsleri, keçenin üzerine çiviler yardımı ile monte edilir.

4- Bundan sonraki aşamada klasik yerden ısıtmada uygulanan adımlar izlenir.

 

 

Back to Top